Szent Pio atya és a háromnapos sötétség próféciája

Számtalan cikk, könyv és weboldal közöl egy Pio atyának tulajdonított próféciát, mely szerint a végső időkben háromnapos sötétség támad. Egy levelére hivatkoznak, amely azonban sohasem létezett – írja Jeanette Salerno a padrepiosworld.com 2015. január 3-i blogbejegyzésében.

k60

Salerno elmondja, hogy 1966-ban családjával együtt személyesen találkozott Pio atyával, majd számos alkalommal járt San Giovanni Rotondóban. Több mint három évtizedes barátság kötötte Joseph Pius Martin kapucinushoz, akinek biztatására két könyvet írt Pio atyáról.

Joseph Pius Martin végigkísérte a szent utolsó éveit; egyike volt azoknak a testvéreknek, akik a Pio atyának címzett heti több ezer levelet kezelték. Pio atya halála után a The Voice of Padre Pio kiadó szerkesztőjeként működött San Giovanni Rotondóban. Számtalan levél és újságcikk jutott el hozzá a Pio atyának tulajdonított – sőt olykor „szó szerint idézett” – jövendöléssel kapcsolatban. Martin mindannyiszor határozottan kijelentette, hogy Pio atya sohasem írt ilyen levelet. Mindent megtett, hogy ez az álhír ne terjedjen – írja Salerno.

Pio atya sohasem jövendölt a háromnapos sötétségről – teszi hozzá. Aki valamelyest is ismeri kifejezésmódját, rögtön érzékeli, hogy az „idézett” szöveg nem az ő stílusa. Elég elolvasni a leveleit vagy a róla szóló hiteles visszaemlékezéseket.

A téves információ keletkezésének Pio atya életrajzírója, John A. Schug kapucinus atya járt utána. A tényeket a Homiletic and Pastoral Review című folyóirat 1998. júniusi számában hozta nyilvánosságra. Írása Pio atya rendtársainak és egykori elöljáróinak tanúságára épül, tartalma dióhéjban a következő:

A 2. világháború után néhány heroldsbachi gyerek azt állította, hogy megjelent nekik a Szűzanya. Buzgó felnőttek kézbe vették az ügyet, és Heroldsbachi Tanács néven „apostolkodni” kezdtek. A gyerekek nemsokára bevallották, hogy csak kitalálták a történetet, a csoport azonban tovább működött, annak ellenére, hogy a Szent Offícium (a Hittani Kongregáció elődje) 1951-ben két dekrétumban ítélte el, majd tiltotta be a heroldsbachi állítólagos jelenések kultuszát.

Ez a csoport kezdte az ötvenes években Pio atya neve alatt terjeszteni a háromnapos sötétség próféciáját, sőt egy nekik szóló levelet is szerkesztettek, amelyben Pio atya személyesen hitelesíti a próféciát. Aláírását odahamisították a levél aljára. A levelet angol, német, francia, spanyol és magyar nyelven terjesztették.

Pio atya a cikkben idézett tanúk – rendtársai, elöljárója, lelki gyermeke – előtt több ízben határozottan tagadta, hogy bármi köze lenne a próféciához. Az állítólagos kapcsolatot a kapucinus rend római vezetése hivatalosan cáfolta 1950 novemberében, majd 1960 januárjában.

Mindez nem vonja kétségbe más szenteknek a háromnapos sötétségről szóló, megfelelően dokumentált jövendöléseit. Csupán a Pio atyával kapcsolatos igazságot mondja ki, amit rendtársai és életrajzírói tanúsítanak – írja Jeanette Salerno, biztatva az érdeklődőket, hogy kérdéseikkel a következő címen forduljanak hozzájuk:

The Voice of Padre Pio
Piazzale Santa Maria delle Grazie, 4
71013 San Giovanni Rotondo (FG) Italy
thevoice/kukac/vocedipadrepio.com
http://www.vocedipadrepio.com

christianae.wordpress.com

Kapcsolódó