Videó: Két brit kapucinus az utcára vitte az Oltáriszentséget

Új: magyar felirattal

m41

Kattints a képre!

A felirat automatikus vagy a kép alján a cc gombbal előhívható.

A magyar szöveg átirata:

Jézus Krisztus a Biblia valamennyi könyvében szerepel.
A Teremtés könyvében ő az Asszony Szülötte.
A Kivonulás könyvében ő a húsvéti Bárány.
A Leviták könyvében ő a Pap, az Oltár és az áldozati Bárány.
A Számok könyvében ő a Felhőoszlop nappal és a Tűzoszlop éjjel.
A Második Törvénykönyvben Jézus a Próféta, mint Mózes.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

Józsue könyvében Jézus üdvösségünk Vezére.
A Bírák könyvében Bíránk és Törvényhozónk.
Rut könyvében testvéri Megváltónk.
Sámuel két könyvében igaz Prófétánk.
A Királyok és a Krónikák könyvében uralkodó Királyunk.
Ezdrásnál ő építi újjá életünk romba dőlt falait.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

Nehemiás könyvében Jézus épít fel minket újra.
Tóbiás könyvében ő az új élet Hírnöke.
Judit könyvében ő a Gyengeség, aki Győzelemmé lesz.
Eszter könyvében ő a Pártfogónk.
A Makkabeusok két könyvében ő a Vezér, aki életét adja Isten törvényéért.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

Jóbnál Jézus örökké élő Megváltónk.
A Zsoltárokban ő a Pásztorunk.
A Példabeszédekben ő a Bölcsességünk.
A Prédikátornál ő a feltámadás Reménye.
Az Énekek énekében szerelmes Vőlegényünk.
A Bölcsesség könyvében Isten gondolatának kiáradása.
Sirák fia könyvében Jézus a Biztonságunk.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

Izajásnál Jézus a szenvedő Szolga.
Jeremiásnál ő az igaz Sarj.
A Siralmak könyvében ő a könnyező Próféta.
Báruknál ő az Örökkévaló Irgalma.
Ezekielnél ő az, aki méltó rá, hogy uralkodjék.
Dánielnél Jézus a negyedik férfi a tüzes kemencében.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

Ozeásnál Jézus a Férj, aki örökké hűséges a bűnöshöz.
Joelnél ő keresztel tűzzel és Szentlélekkel.
Ámosznál ő állítja helyre az igazságosságot.
Abdiásnál ő az, aki hatalmával megmenthet.
Jónásnál ő a nagy Küldött.
Mikeásnál ő a jó hírt hozónak lába.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

Náhumnál Jézus a mi Erősségünk a megpróbáltatásban.
Habakuknál megváltó Istenünk.
Szofoniásnál Izrael Királya.
Aggeusnál ő a Pecsétgyűrű.
Zakariásnál alázatos, szamárcsikón érkező Királyunk.
Malakiásnál Jézus az igazságosság Fia.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

Máténál Jézus a velünk lévő Isten.
Márknál Isten Fia.
Lukácsnál az Emberfia, aki velünk érez.
Jánosnál az Élet Kenyere.
Az Apostolok Cselekedeteiben Jézus a világ Megváltója.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

A Római levélben Jézus Isten Igazságossága.
Az első Korintusi levélben ő a Feltámadás.
A második Korintusi levélben ő a vigasztalás Istene.
A Galata levélben ő a Szabadságunk és Szabadítónk.
Az Efezusi levélben Jézus az Egyház Feje.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

A Filippi levélben Jézus az Örömünk.
A Kolosszei levélben ő a Teljességünk.
A Tesszalonikai levelekben ő a Reménységünk.
Az első Timóteus-levélben ő a Hitünk.
A második Timóteus-levélben Jézus biztos Állandóságunk.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

A Titusz-levélben Jézus az Igazság.
A Filemon-levélben Jótevőnk.
A Zsidókhoz írt levélben ő a Tökéletességünk.
Jakabnál ő a hitünk mögött álló Erő.
Péter első levelében ő a Példaképünk.
Péter második levelében ő a Tisztaságunk.
Jöjjetek, térdeljetek elé!

Az első János-levélben Jézus az Életünk.
A második János-levélben Mintaképünk.
A harmadik János-levélben Ösztönzőnk.
A Júdás-levélben hitünk Alapja.
A Jelenések könyvében Jézus az eljövendő Király.

Ő az Első és az Utolsó, a Kezdet és a Vég.
Ő a Teremtés Kezdete és mindenek Alkotója.
Ő a világmindenség Tervezője és minden idő Ura.
Mindig volt, mindig van és mindig lesz: mozdulatlan, változatlan, legyőzhetetlen, megsemmisíthetetlen.

Megsebezték, és gyógyulást hozott.
Átszúrták, és enyhíti fájdalmunkat.
Üldözték, és szabadságot adott.
Meghalt és életet hozott.
Feltámadt és erőt ad.
Uralkodik és békével tölt el.

A világ nem érti meg.
Seregek nem győzik le.
Iskolák nem tudják megmagyarázni,
sem hatalmasok kikerülni.
Heródes nem tudta megölni,
sem farizeusok összezavarni.
Nero nem tudta összezúzni,
Hitler nem tudta elhallgattatni.
A New Age nem pótolhatja,
senki el nem homályosíthatja.

Ő az Élet, a Szeretet, az Örökkévalóság, ő az Úr.
Ő a Jóság, a Gyengédség, ő az Isten.
Szent, igazságos, hatalmas, erős, tiszta.
Útjai igazak, szavai örökké megmaradnak,
törvényei sohasem változnak, szelleme áthat.
Megváltóm, Üdvözítőm, Istenem, Papom,
Örömöm, Vigaszom, Uram, életem Ura.

(Az átirat korábban a Magyar Kuríron jelent meg.)