Mi értelme az életnek? – Öt szerzetesnő válaszol

A nővérek pontosan tudják, mi történik a világban, és mi az, ami igazán fontos. Megkértem néhányukat, foglalják össze röviden, mit gondolnak az élet értelméről. Válaszaik minden megkeresztelt emberre érvényesek: 

• Számomra az életnek az az értelme, hogy elajándékozzam szeretetben. Amikor igent mondunk Isten hívására az életünkben, annak a szerelmi történetnek a kellős közepébe kerülünk, amely mindent kíván és sohasem ér véget. Ezt az igent felfoghatatlan béke kíséri.

• Ha valóban tudni akarod, mi értelme az életednek (nem csak kitalálni valamit, vagy legyinteni rá), akkor térdelj le, és kérdezd meg Istentől. Teljes szívedből. Én is ezt tettem. Fiatalként az agnosztikus imáját imádkoztam: „Isten, ha létezel, kérlek, válaszolj, mert nem tudom, miért élek.” Isten hűséges. Válaszolni fog. Biztosan. „Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek.” (Jer 29,13)

• Az életemben tapasztaltak alapján az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy az élet értelme valójában az a folyamat, melynek során elfogadjuk, hogy Isten végtelenül, tökéletesen szeret minket, nem azért, amit teszünk, hanem azért, akik vagyunk. Sokan járunk-kelünk úgy, hogy közben fogalmunk sincs arról, hogy a világ Teremtője szenvedélyesen szeret minket! Hiába hívogat folyamatosan a vele való kapcsolatra, nem veszük tudomásul a jeleit. Minél inkább hinni tudjuk, hogy szeret, annál több lesz bennünk is a szeretet mások felé. Másokat szeretve rájövünk, hogy Isten szeretete nem valami külön buborékban létezik, hanem a hétköznapi apró dolgokban, a szeretetből hozott döntésekben.

h9925

• Az élet értelme egyszerű: az, hogy élünk. És örökké élni fogunk. Ezért mindent lelkesedéssel, szándékkal, céllal, kegyelemmel és örömmel tegyünk, hogy egyesüljünk az élet Urával, aki nekünk ajándékozta, majd feltámadásában megújította életünket. Isten Lelke az igazi életünk.

• Az élet értelmét maga a keresés fedi fel. Azáltal, hogy igyekszünk figyelni: meglátni, meghallani, észrevenni, mi mindent ad nekünk Isten mindennap, egyre nyitottabbá válunk a még teljesebb és gyakoribb befogadásra. Amikor rájövünk, hogy minden ajándék, akkor az élet értelme nem kérdés többé, hanem ünneplés.

Christianae (Theresa A. Noble írása nyomán)

Kategória: LELKI ÚTPAPOK, SZERZETESEK