Ferenc az utolsó pápa?

A Malakiás-prófécia szerint igen… Mit érdemes tudni erről a próféciáról?

h9950

Szent Malakiás az írországi Armagh érseke volt az 1100-as években. Rómába látogatva állítólag látomást kapott a leendő pápákról, amit leírt. A prófécia 112 latin kifejezésből áll. Mindegyik kifejezés mottószerűen egy-egy pápára utal, Malakiás idejétől egészen a világ végéig.

Ferenc pápa a sorban a száztizenkettedik. Vagy feltételezzük, hogy XVI. Benedek után kimaradtak a felsorolásból pápák, köztük Ferenc is – ami az egész sorozatot kérdésessé tenné –, vagy pedig Ferencre kell vonatkoztatnunk azokat a szavakat, amelyek az Egyház végső üldözése idején uralkodó, utolsó pápára utalnak: „Péter, a római, aki sok szorongattatás közepette fogja legeltetni a juhokat; ezek végeztével a hét domb városa leromboltatik és a rettenetes bíró ítélkezik népe felett. Vége.”

A magánkinyilatkoztatás évszázadok óta ismert, de az Egyház nem hagyta jóvá, sőt hitelessége is vitatott. Szent Malakiás 1148-ban halt meg, a prófécia azonban csak 1595-ben került nyilvánosságra. Állítólag egy római levéltárban hevert elfeledve, és csak 1590-ben bukkantak rá. Lehetséges azonban, hogy 1590 körül keletkezett hamisítvány.

A tény, hogy a szerző halála és a mű nyilvánosságra kerülése között évszázadokon át egyetlen említés sincs a szövegről, nem zárja ki a hitelességet, de komolyan kétségbe vonja. A kétséget erősíti, hogy jelentősen különbözik a publikálás ideje előtti és utáni „találatok” pontossága. Az 1590 előtti időszak mottói egyértelműen összekapcsolhatók a pápákkal, akikre vonatkoznak, a későbbieknél viszont jóval homályosabb, olykor egészen áttételes a kapcsolat.

Néhány példa az 1590 előtti időszakból:

   Ex castro Tiberis (Tiberis kastélyából) – II. Celesztinre (1143-1144) utal, aki a Tiberis partján található Citta di Castellóban (a kastély városa) született.
Frigidus abbas (Hideg apát) – XII. Benedek (1334-1342), aki a fontfroide-i (hideg forrás) apátság apátja volt.
De parvo homine (Kis embertől) – III. Piusz (1503), akinek családi neve Piccolomini (piccolo /kis/ + uomo /ember/).

Néhány példa az 1590 utáni időszakból:

   Pia civitas in bello (Jámbor város háborúban) – IX. Ince pápára (1591) vonatkozna, ám nehezen kapcsolható hozzá. Jeruzsálem (is) nevezhető jámbor városnak, ahol Ince korábban pátriárka volt, csakhogy akkor nem volt ott háború.
Aquila rapax (Ragadozó sas) – VII. Piusz (1800-1823), akihez aligha kapcsolható a kifejezés. Kortársához, Napóleonhoz inkább; de miért a pápát jelölné egy kortárs történelmi személyre történő utalás?
Religio depopulata (Elnéptelenedett vallás) – XV. Benedekre (1914-1922) vonatkozna, de nem köthető a személyéhez. Az, hogy pápasága idején került hatalomra a kommunizmus Oroszországban, megint külső eseményre utaló magyarázat lenne. Ez viszont nem értékelhető, hiszen minden pápa idejében történt valahol a világon valami, ami bármely mottóval összekapcsolható.
Nem kevésbé erőltetett az a magyarázat, hogy Ferenc pápa azért lenne Petrus Romanus (Péter, a római), mert névadójának, Assisi Szent Ferencnek az apját Pietrónak hívták.

Nem kell hát nagyon aggódnunk a Malakiás-prófécia miatt. Jézus megmondta, hogy nem fogjuk előre tudni, mikor jön el a vég. Hány és hány, a Bibliára hivatkozó világvége-jóslat maradt beteljesületlen! Még kevésbé érdemes a világ végét egy egyházi jóváhagyás nélküli, feltehetőleg hamisított magánkinyilatkoztatás alapján várni. Akkor teszünk bölcsen, ha Isten parancsai szerint élünk, és nagy bizalommal az Ő kezében hagyjuk a jövőt.

A pápák teljes listája itt olvasható.

párKatt.hu (Jim Akin írása nyomán)