Az Úr látogatásának ideje

Tevékeny életet élő keresztényként némi értetlenséggel hallgattam sokszor az evangéliumi történetet, amelyben Jézus kijelenti: a tevékeny Mártával szemben a szemlélődő Mária az, aki a jobbik részt választotta. Mintha azt mondaná, hogy a keresztényeknek csupán az a töredéke választotta a jobbik részt, aki szemlélődő kolostorban él.

h9996

Hát nem maga az Úr hívja különféle hivatásokra követőit? Nem írja Szent Pál, hogy nem nélkülözhetetlenebb a szem vagy a fej, mint a kéz vagy a láb?

Szentbeszédekben az atyák sokféleképpen próbálják „vigasztalni” a világban élő hívőket. Eckhart mester kedves magyarázata szerint (86. beszéd) minden Márta valaha Mária volt, csak már eljutott arra a fokra, amikor tevékenykedés közben is képes imádságos lélekkel szemlélődni. Jézus szava azonban makacsul visszhangzik: a szemlélődő Mária választotta a jobbik részt.

Nemrég megértettem valamit a történettel kapcsolatban. Igazságmorzsaként ide kívánkozik:

Mária a szemlélődéssel nem akármikor választotta a jobbik részt, hanem az Úr látogatásának idején. Máskor ő sem üldögélt naphosszat a karosszék mellett, hanem Mártához hasonlóan reggeltől estig dolgozott. Csak amikor az Úr látogatóba jött, akkor telepedett elébe, hogy hallgassa.

Az Úr látogatása ma is valóság. A Feltámadott jelenlétének váratlan megsejtése, gyengéd érintés a lélekben, imára ösztönző szelíd késztetés. Rácsodálkozás szépségre, igazságra. Templomnál halk hívás: „Térj be, én vagyok a Béke!”. Az Úr látogatásának ideje: amikor Isten közeledik, egészen közel jön, és hosszú pillanatokig vár.

Déli harangszókor nagymamám – így mesélték – szinte kiejtette kezéből a munkaeszközt, és elmélyülten imádkozta az Úrangyalát. Miért ne telepedhetném én is az Úr elé, lélekben mindent azonnal elengedve, látogatásai idején? Ha csak néhány percre is, munka közben, úton, emberek között vagy otthon a konyhában; ha öröm vagy bánat ér, újra meg újra ajándékul kínálkozik a jobbik rész: választhatom!

christianae.wordpress.com