Nagypénteki gondolatok

Az alábbi mondatokat Maria Valtorta jegyezte le, aki megdöbbentően részletes látomások sorozata alapján írta meg Krisztus életét.

XII. Piusz pápa oly nagyra tartotta Maria Valtorta írásait, hogy egy pápai kihallgatás alkalmával azt mondta: „Adjátok ki ezt a művet úgy, ahogy van. Nem kell véleményt mondani arról, hogy eredete természetfeletti-e vagy sem; aki elolvassa, érteni fogja.” (L’Osservatore Romano, 1948. február 27.)

h9990

Jézus szavai tanítványaihoz a szenvedése előtti hétfő estén a Getszemáni kert olajfaligetében:

„Irántad érzett szeretetből jöttem, ó Föld;
és szavam mégis életedet kioltó kard volt számodra,
mert megvetetted azt.
Továbbra is iszonyatos bűnöket vittél véghez,
anélkül, hogy egyszer is véghezvitted volna
az egyetlen szükségest:
gonosz akaratod feláldozását az igaz Isten kedvéért.

Én pedig kiszáradtam, mint a tűző napra tett virág,
miközben átadtam nektek a Törvény és Isten éltető ismeretét.

Sem az özönvíz, sem a szodomai kéneső
nem tette szentté az embert.
Sem a víz, sem a tűz.
A Föld nem más, mint egyetlen végtelen Szodoma,
ahol szabadon járhat Lucifer.
Jöjjön hát a háromság, amely megtisztítja:
a szeretet tüze, a fájdalom vize és az Áldozat vére.

A Király eljövetele már elő van készítve, akár a hajnalé,
és úgy érkezik meg hozzánk, akár a tavaszi vagy az őszi eső.
A hajnalt az éj előzi meg és készíti elő.
Ez most az éj.

(Maria Valtorta: Az evangélium, ahogy nekem kinyilatkoztatott 593.5, 593.6, 593.3)