Vianney Szent János gondolatai az angyalokról

Tizenkét idézet a szent arsi plébánostól:

k32

Az angyalok nagyon boldogan segítenek bármiben, amibe belefogunk, ha az összhangban van Isten akaratával.
(Szentbeszéd az őrangyalok ünnepén)

Az összes angyal és szent azon dolgozik, hogy próbálja megakadályozni, hogy bűnt kövessünk el.
(A bűnről)

Ami leginkább tiszteletet kell ébresszen bennünk a szent angyalok iránt, az az Isten iránti rendíthetetlen, hűséges engedelmességük.
(Szentbeszéd az őrangyalok ünnepén)

Ami leginkább követendő számunkra az angyalokban, az, hogy mindig tudatos számukra Isten jelenléte.
(Szentbeszéd az őrangyalok ünnepén)

Ha nem tudsz imádkozni, bújj jó angyalod mögé, és kérd, hogy imádkozzon helyetted.
(Elmélkedések az Eucharisztiáról)

Az őrangyalunk a leghűségesebb barátunk, mert éjjel-nappal, mindig és mindenütt mellettünk van. Gyakran hívjuk segítségül!
(Szentbeszéd az őrangyalok ünnepén)

Ha úgy, tennénk, mint Szent Remig, sohasem lennénk haragosak. Látjátok, ez a szent, amikor egy sivatagi atya megkérdezte, hogyan képes mindig megőrizni higgadtságát, azt válaszolta: „Sokszor gondolok arra, hogy az őrangyalom mindig mellettem van.”
(Szentbeszéd a haragról)

Micsoda öröm tudni, hogy ha kilépünk a házból, sohasem vagyunk egyedül az úton!
(Szentbeszéd az őrangyalok ünnepén)

Köszönjük meg őrangyalunknak, hogy mellettünk maradt álmunkban, és kérjük oltalmát egész napunkra!
(A lelki élet örömeiről)

Bárcsak láthatnánk, mennyire örül az őrangyalunk, amikor látja küzdelmünket a kísértéseinkkel!
(A kísértésekről)

Mekkora öröm az őrangyal számára, ha tiszta lélek van rábízva! A tiszta lélekre az egész mennyei udvar boldogan tekint.
(Katekézis a tisztaságról)

Mekkora alázattal vennénk részt a szentmisén, ha eszünkbe jutna, hogy az őrangyalunk ott térdel mellettünk, leborulva Isten Fensége előtt! Mily buzgón kérnénk, hogy ajánlja imáinkat Jézus Krisztusnak!
(Szentbeszéd az őrangyalok ünnepén)

Forrás: Thoughts of the Curé D’Ars, TAN Books 1984

párKatt.hu