Kik és hogyan figyelték meg II. János Pált?

Marek Lasota lengyel történész a kommunista rezsim idején keletkezett titkos dokumentumokat gyűjtött össze Karol Wojtyła spiato (Így figyelték Karol Wojtyłát) című könyvében.

„Hihetetlen, hogy mennyire figyelte a kommunista titkosrendőrség Karol Wojtyła minden lépését” – írja a szerző, aki a Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) krakkói szekciójának vezetője. „A kommunista időben a hatóságok minden papot a nép és a párt ellenségének tekintettek és a politikai rendőrséggel (Lengyelországban Bezpieca) figyeltettek. Wojtyłát 1946-tól figyelték. Megfigyelése szigorúbb lett 1958-tól, amikor krakkói segédpüspökké nevezték ki. A 60-as években, érsekként, veszélyes politikai ellenfélnek számított; ezért figyelték vadul minden lépését.”

A könyvben közölt egyik dokumentum 98 kérdést tartalmaz, amelyekre a leendő pápát figyelő besúgóktól választ vártak. Hétköznapjai legapróbb mozzanatait is figyelemmel kísérték, attól kezdve, hogy mikor kel, odáig, hogy mit csinál reggelenként, és milyen sorrendben; hogy milyen gyakran borotválkozik, és milyen tisztálkodószereket használ.

A kérdések közt szerepelt, hogy hogyan dolgozik, milyen dokumentumokat szokott hazavinni, el szokta-e vinni az íróasztala kulcsát; miről szokott beszélni ebéd közben; „szeret-e bridzselni vagy más kártyajátékot játszani, szeret-e sakkozni”, és kivel; cigarettázik-e, szereti-e az alkoholt („mennyit és milyen gyakran iszik”). A titkosrendőrséget az is érdekelte, „honnan szerzi be az alsóneműjét”, „ki mossa a fehérneműjét, zokniját”, valamint „van-e gyógyszeres szekrénye, és milyen gyógyszereket tart benne”.

A történész elmondta: becslések szerint a lengyel papságnak mintegy tíz százaléka működött együtt a kommunistákkal valamilyen módon. Wojtyła környezetében több pap is volt, aki információt szolgáltatott róla a titkosrendőrségnek. De nem csak egyházi személyek akadtak a besúgók közt; közvetlen munkatársai közül is jó néhányat beszervezett a Bezpieca. Egy 1984. november 30-i keltezésű irat tizenegy besúgó fedőnevét sorolja fel: Sylwester, Turysta, Sowa, Wolski, Pawlik, Łucjan, Janowski, Robert, Gross, Seneka, Filozof; a szerző többeket név szerint is említ.

Karol Wojtyła, aki pápává választásáig állt megfigyelés alatt, feddhetetlenül kerül ki a rá vonatkozó iratok, beszámolók, dossziék özönéből. Őt nem lehetett sem zsarolni, sem manipulálni. A kommunista rendőrség kiadványa is megerősítette, hogy a bíborosok megfelelő személyt választottak az 1978-as konklávén – írja a Vatican Insider.

Marek Lasota olasz nyelvű könyve bolti forgalomba nem kerül, kizárólag online vásárolható meg: http://www.karolwojtylaspiato.it/

Magyar Kurír (mk)