A keresztény vezetés hét buktatója

A keresztény vezetőnek mindig résen kell lennie, hogy elkerülje a következőket:

• Élvezet – Mindig meg kell küzdenünk, hogy ne azt tegyük, ami könnyű, hanem azt, ami helyes!

• Gőg – Biztos, hogy meg fog kísérteni a gondolat: „Nézzétek, mekkora dolgokat vittem végbe!” A Szentírásban két vezetőnek támadtak hasonló gondolatai… pórul is jártak! (Dán 4,28–33 és ApCsel 12,19–23)

• Halogatás – Sokszor tudjuk, mi a helyes döntés… de mivel nehéz meghozni, halogatjuk, remélve, hátha Isten „elrendezi” a dolgot, vagy meggondolja magát.

• Mások véleménye – Mindig lesz valaki, akinek nem tetszik, amit csinálunk, akik vagyunk, amit képviselünk… mindig! Aki emberek tetszését kezdi keresni, többé nem Istennek akar tetszeni! (vö. Gal 1,10)

• Teljesítmény – A siker egyik legnagyobb buktatója, ha a vezető kezdi azt hinni, hogy az eredmények neki köszönhetőek… és hogy továbbra is fenntartsa őket, még többet kell dolgoznia… s olyan tempót diktál, aminek az a vége, mintha százhatvannal rohanna a falnak.

• Nehézségek – A nehézségeket ne tekintsük Isten büntetésének… inkább Istentől kapott felkészítésnek! Dávid sem nehézségnek tekintette az oroszlánt és a medvét… hanem lehetőségnek, hogy felkészüljön az életében bizonyosan bekövetkező komolyabb nehézségekre (ld. 1Sám 17,33–37).

• Szenvedélyes lelkesedés – A szenvedélyes lelkesedés is buktató lehet, ha nem vezetjük, hanem lerohanjuk vele az embereket! Isten nem a csüggedtség lelkét adta nekünk… hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét (2Tim1,7). Az erő szeretet híján mindig rideg törvénykezéssé és zsarnoksággá torzul. Istentől kapott hivatásunkban szenvedélyesnek kell lennünk…, de meg kell tanulnunk, hogy lelkesedésünkkel odavezessük az embereket, ahol lenniük kell…, ne pedig odahajszoljuk!

Forrás: christianpost.com

Magyar Kurír (mk)